VERSLO KLIENTAMS

Verslo teisė ir investicijos Lietuvoje bei teisinė pagalba investuotojams, įmonių steigimas, įmonių įsigijimai ir susijungimai, draudimo teisė bei kitos advokatų paslaugos, susijusios su įmonių teise.

Plačiau

Advokatas Karolis Rugys ruošia įmonės interesus saugančias sutartis, sutarčių keitimo ar nutraukimo dokumentus, atlieka sutarčių vertinimą, konsultuoja sutarčių vykdymo klausimais.

Plačiau

Darbo sutarčių sudarymas ir nutraukimas, darbo tvarkos taisyklės, pareiginiai nuostatai, reglamentai, draudiminių nuobaudų skyrimas, kitos teisinės paslaugos darbdaviui aktualiais klausimais.

Plačiau

Pagalba santykiuose su kredito įstaigomis ar bankais. Teikiame kompetentingas konsultacijas, atstovaujame susiklosčiusiuose santykiuose su bankais ar kredito įstaigomis. Vadovaudamiesi formuojama teismų praktika bei norminių teisės aktų reikalavimais, įvertiname sudarytos sutarties sąlygas, galimus kilusių ginčų sprendimo būdus. Giname bankų klientų, skolininko interesus bei vykome derybas iki ginčo klausimo nagrinėjimo teisme. Rengiame procesinius dokumentus bei atstovaujame teisme.

Plačiau

Įmonių bankroto, restruktūrizavimo bei likvidavimo srityje teikiamos paslaugos. Kompetentingos konsultacijos įmonių restruktūrizavimo, likvidavimo bei bankroto teisės klausimais.

Plačiau

PRIVATIEMS KLIENTAMS

Advokatas Karolis Rugys konsultuoja ir atstovauja privačius klientus kilus ginčams, atstovauja jų interesus teismuose ir kitose institucijose, koordinuoja bylos vedimą, veda derybas dėl taikos sutarties sudarymo, atstovauja vykdymo procese.

Plačiau

Darbo santykiai, neteisėtas atleidimas iš darbo, darbo ir poilsio laikas, drausminių nuobaudų ginčijimas, darbuotojų garantijos, kitos advokatų paslaugos, susijusios su darbuotojo darbo teise.

Plačiau

Ginčai dėl nuosavybės, žemės ar kito turto, kelių eismo taisyklių pažeidimas, vairuotojo pažymėjimo grąžinimas anksčiau laiko bei kitos advokatų paslaugos, susijusios su administracinėmis bylomis.

Plačiau

Nukentėjusio atstovavimas, civilinių ieškinių rengimas, įtariamojo gynyba ikiteisminio tyrimo metu, kaltinamojo gynyba teisme bei kitos teisinės konsultacijos, susijusios su baudžiamąja teise.

Plačiau

Giname buvusius ir esamus bankų klientus nuo galimai neteisėtų, nesąžiningų ar klientų interesus pažeidžiančių veiksmų tiek bankų, tiek kitų kredito įstaigų (kuomet išvaržomas turtas, reikalaujamos itin didelės netesybos ir pan.)

Plačiau

SUSISIEKITE

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Tema

Jūsų žinutė

Advokatas Vilniuje

Geras Advokatas Vilniuje

Advokatas Vilniuje Karolis Rugys kvalifikuotas advokatas teikia profesionalias teisines paslaugas ir konsultacijas.

Konsultacijos ir atstovavimas, Vedybu sutarciu rengimas, SkyrybosAlimentaiTevystes nustatymasPaveldejimo teise.

Konsultacijos ir atstovavimas, Vedybu sutarciu rengimas, Skyrybos, Alimentai, Tevystes nustatymas, Paveldejimo teise.

Darbo santykiai, Darbo ir poilsio laikas, Darbo apmokejimas, Garantijos ir kompensacijos, Nelegalus darbas, Socialine partneryste.

 

Darbo sutartys, ju sudarymas ir nutraukimas, Darbo užmokestis, Darbuotojo materialine atsakomybe, Atleidimas iš darboIšeitines išmokosPrastova.

Darbo sutartys, ju sudarymas ir nutraukimas, Darbo užmokestis, Darbuotojo materialine atsakomybe, Atleidimas iš darbo, Išeitines išmokos, Prastova.

Advokatas Karolis Rugys teikia teisines paslaugas ir atstovavima tokiose administracinese bylose kaip:

 

keliu eismo taisykliu pažeidimasadministraciniu teises pažeidimu kodekso pažeidimasvairuotojo pažymejimo gražinimas anksciau laiko, gincai del nuosavybes, žemes ir kito nekilnojamojo ar kilnojamojo turto, gincai su valstybes ir savivaldos institucijomis, administracines bylos. Keliu eismo taisykliu pažeidimas, administraciniu teises pažeidimu kodekso pažeidimas. vairuotojo pažymejimo gražinimas anksciau laiko, gincai del nuosavybes, žemes ir kito nekilnojamojo ar kilnojamojo turto, gincai su valstybes ir savivaldos institucijomis, administracines bylos.

Advokatas Karolis Rugys teikia šias draudimo teises paslaugas:

Teisines konsultacijos gyvybes draudimo sudarymo, vykdymo, nutraukimo klausimais. Konsultacijos ne gyvybes draudimo klausimais: draudimo išmoku išmokejimas, neišmokejimas ar mažinimas, regreso klausimai, žalos proceduru reguliavimas, ekspertiziu paskyrimas ir ekspertu parinkimas. Atstovavimas gincuose, kylanciuose tarp draudiko, draudejo ir treciuju asmenu. Atstovavimas teisme del draudimo išmoku priteisimo, sutarciu vykdymo, nutraukimo.
Teisines konsultacijos gyvybes draudimo sudarymo, vykdymo, nutraukimo klausimais. Konsultacijos ne gyvybes draudimo klausimais: draudimo išmoku išmokejimas, neišmokejimas ar mažinimas, regreso klausimai, žalos proceduru reguliavimas, ekspertiziu paskyrimas ir ekspertu parinkimas. Atstovavimas gincuose, kylanciuose tarp draudiko, draudejo ir treciuju asmenu. Atstovavimas teisme del draudimo išmoku priteisimo, sutarciu vykdymo, nutraukimo.

Advokatas Karolis Rugys teikia pagalba baudžiamosiose bylose:

Nukentejusio atstovavimasCiviliniu ieškiniu rengimasItariamojo gynyba ikiteisminio tyrimo metuKaltinamojo gynyba teisme.

Teikiama pagalba skolu priteisimo išieškojimo klausimais, taip pat konsultacijos, kuriu metu pateikiama efektyviausiu teisiniu priemoniu budai. Rengiame dokumentus reikalingus siekiant išsiieškoti skolas, tokius kaip skolos gražinimo sutarciu rengimas bei priteisimas, pretenzijos, skolu suderinimo aktai, atsisakymo grafikai, vekseliai, pareiškimai del teismo isakymo, ieškiniai.

Nukentejusio atstovavimas, Civiliniu ieškiniu rengimas, Itariamojo gynyba ikiteisminio tyrimo metu, Kaltinamojo gynyba teisme.

Teikiama pagalba skolu priteisimo išieškojimo klausimais, taip pat konsultacijos, kuriu metu pateikiama efektyviausiu teisiniu priemoniu budai. Rengiame dokumentus reikalingus siekiant išsiieškoti skolas, tokius kaip skolos gražinimo sutarciu rengimas bei priteisimas, pretenzijos, skolu suderinimo aktai, atsisakymo grafikai, vekseliai, pareiškimai del teismo isakymo, ieškiniai.

 

Giname buvusius ir esamus banku klientus nuo galimai neteisetu, nesažiningu ar klientu interesus pažeidžianciu veiksmu tiek banku, tiek kitu kredito istaigu (kuomet išvaržomas turtas, reikalaujamos itin dideles netesybos ir pan.)

Giname buvusius ir esamus banku klientus nuo galimai neteisetu, nesažiningu ar klientu interesus pažeidžianciu veiksmu tiek banku, tiek kitu kredito istaigu (kuomet išvaržomas turtas, reikalaujamos itin dideles netesybos ir pan.)

 

Padedame fiziniu asmenu bankroto atveju. Taip pat teikiame konsultacijas refinansavimo klausimais, kuriu metu pateiksime visa informacija apie mineta procedura, t.y. i ka jos metu turetumete atsižvelgti, ko saugotis bei kas jos metu jums yra naudinga.
Padedame fiziniu asmenu bankroto atveju. Taip pat teikiame konsultacijas refinansavimo klausimais, kuriu metu pateiksime visa informacija apie mineta procedura, t.y. i ka jos metu turetumete atsižvelgti, ko saugotis bei kas jos metu jums yra naudinga.

Ruošiantis steigti imonę kyla daugybe klausimu: kokia verslo forma pasirinkti, ar geriau versla vykdyti verciantis individualia veikla, ar steigti juridini asmeni, ar yra nustatytas juridinio asmens steigejui konkretus istatinio kapitalo dydis, kokios yra steigimo proceduros. Advokatas Karolis Rugys visada duos kompetentingus patarimus kokia imones teisine forma yra tinkamiausia ir suteiks teisine pagalba nuo verslo pradžios iki vystymosi (istatinio kapitalo didinimas, mažinimas).

Ruošiantis steigti imone kyla daugybe klausimu: kokia verslo forma pasirinkti, ar geriau versla vykdyti verciantis individualia veikla, ar steigti juridini asmeni, ar yra nustatytas juridinio asmens steigejui konkretus istatinio kapitalo dydis, kokios yra steigimo proceduros. Advokatas Karolis Rugys visada duos kompetentingus patarimus kokia imones teisine forma yra tinkamiausia ir suteiks teisine pagalba nuo verslo pradžios iki vystymosi (istatinio kapitalo didinimas, mažinimas).

Verslo formos pasirinkimas, Imones steigimo dokumentai. Imones registravimasImones pavadinimo ir prekes ženklo registracijaDarbo teiseFinansu teise. Verslo valdymo teisine pagalba, Skolu ir žalos prevencija. Konfidencialumo sutartis Akcininku sutartis, Pirkimo – pardavimo sutartis, Atlygintinu paslaugu teikimo sutartis. Jungtines veiklos, partnerystes sutartys, Bendradarbiavimo sutartis Mainu sutartis Nuomos sutartis, Išperkamosios nuomos sutartis, Lizingo sutartis. Paslaugu sutartis Kroviniu pervežimo sutartis, Paskolos sutartis. Laidavimo, garantiju sutartys, Distribucijos sutartis, Autorine sutartis ir Konsultavimo sutartis.

Advokato Karolio Rugio teikiamos darbo teises paslaugos:

Advokato Karolio Rugio teikiamos darbo teises paslaugos:

 Darbo sutarciu sudarymas, Darbo sutarciu nutraukimasDarbo tvarkos taisykles, pareiginiai nuostatai, administracijos ir valdybos darbo reglamentai.

Atleidimas iš darbo, drausminiu nuobaudu skyrimas, apmokejimas už darba, kompensaciju išmokejimas, darbuotojo bei darbdavio atsakomybes.

Darbo sutarciu sudarymas, Darbo sutarciu nutraukimas, Darbo tvarkos taisykles, pareiginiai nuostatai, administracijos ir valdybos darbo reglamentai.
Atleidimas iš darbo, drausminiu nuobaudu skyrimas, apmokejimas už darba, kompensaciju išmokejimas, darbuotojo bei darbdavio atsakomybes.

Konsultacijos del darbo ir poilsio laiko bei komandiruociu teisiniais klausimais;
Darbo ir kolektyviniu sutarciu vykdymas.

Konsultacijos del darbo ir poilsio laiko bei komandiruociu teisiniais klausimais;
Darbo ir kolektyviniu sutarciu vykdymas.

Materialines atsakomybes sutartys ir Kliento atstovavimas darbo gincuose. Užsienio pilieciu idarbinimas bei Kitos su darbo teise susijusios paslaugos.

Advokato Karolio Rugio verslo klientams teikiamos skolu išieškojimo teisines paslaugos:

Advokato Karolio Rugio verslo klientams teikiamos skolu išieškojimo teisines paslaugos:

Advokato Karolio Rugio verslo klientams teikiamos skolu išieškojimo teisines paslaugos:

 Konsultacijos skolu prevencijos klausimais. Patarimai del efektyviausiu teisiniu skolu atgavimo priemoniu ir budu ar del skolu nurašymo. Dokumentu rengimas: skolu suderinimo aktai, pretenzijos, skolu atsiskaitymo grafikai, Konsultacijos skolu užtikrinimo klausimais. Konsultacijos del vekseliu ir vekseliu parengimas, Skolu gražinimo sutarciu rengimas, priteisimas. Derybos skolos išieškojimo procese iki teismo. Taikos sutarciu rengimas, pasirašymas, teikimas teismui. Vykdymo proceso kontrole, Išieškojimo proceso optimizavimas.
 Konsultacijos skolu prevencijos klausimais. Patarimai del efektyviausiu teisiniu skolu atgavimo priemoniu ir budu ar del skolu nurašymo. Dokumentu rengimas: skolu suderinimo aktai, pretenzijos, skolu atsiskaitymo grafikai, Konsultacijos skolu užtikrinimo klausimais. Konsultacijos del vekseliu ir vekseliu parengimas, Skolu gražinimo sutarciu rengimas, priteisimas. Derybos skolos išieškojimo procese iki teismo. Taikos sutarciu rengimas, pasirašymas, teikimas teismui. Vykdymo proceso kontrole, Išieškojimo proceso optimizavimas.

Advokato Karolio Rugio bankroto teisines paslaugos:

Advokato Karolio Rugio bankroto teisines paslaugos:

Bankroto bylu kelimas, Atstovavimas bankroto bylose bei kreditoriu, komitetu susirinkimuose. Bankroto bylu kelimas, Atstovavimas bankroto bylose bei kreditoriu, komitetu susirinkimuose.

Restrukturizuojamos imones valdymas, prižiurint restrukturizavimo administratoriui, lieka akcininku ir direktoriaus rankose, imonei yra suteikiama laikina apsauga nuo jos kreditoriu. Restrukturizuojamai imonei negalima areštuoti turto, iškelti bankroto bylos, yra sustabdomas netesybu ir palukanu skaiciavimas, nes imone pagal restrukturizavimo plane nustatyta tvarka ir grafika isipareigoja gražinti kreditoriams skolas bei moketi visus einamuosius mokejimus. Restrukturizuojamos imones valdymas, prižiurint restrukturizavimo administratoriui, lieka akcininku ir direktoriaus rankose, imonei yra suteikiama laikina apsauga nuo jos kreditoriu. Restrukturizuojamai imonei negalima areštuoti turto, iškelti bankroto bylos, yra sustabdomas netesybu ir palukanu skaiciavimas, nes imone pagal restrukturizavimo plane nustatyta tvarka ir grafika isipareigoja gražinti kreditoriams skolas bei moketi visus einamuosius mokejimus.

Imoniu likvidavimo teisines paslaugos apima šias advokatu funkcijas:

Imones likvidavimo dokumentu paruošimas, Verslo kliento atstovavimas ivairiose institucijose. Kitos imones likvidavimo teisines paslaugos. Imones likvidavimo dokumentu paruošimas, Verslo kliento atstovavimas ivairiose institucijose. Kitos imones likvidavimo teisines paslaugos.

Advokato Karolio Rugio teisine pagalba viešuju pirkimu klausimais apima šias paslaugas:

Viešuju pirkimu teisines bazes sukurimas ir Teisines konsultacijos viešuju pirkimu klausimais. Pagalba rengiant viešuju pirkimu sutarciu projektusVertinimas del viešuju pirkimo dokumentu atitikimo teises aktams. Konsultacijos viešuju pirkimu pretenziju atveju. Viešuju pirkimu teisines bazes sukurimas ir Teisines konsultacijos viešuju pirkimu klausimais. Pagalba rengiant viešuju pirkimu sutarciu projektus. Vertinimas del viešuju pirkimo dokumentu atitikimo teises aktams. Konsultacijos viešuju pirkimu pretenziju atveju.

Advokato pagalba investuotojams:

Imoniu steigimas LietuvojeImoniu steigimas užsienyjeDarbo teise, Valdymas ir administravimas. Užsienio atstovybiu ir filialu steigimas Lietuvoje. Kitos verslo planavimo ir valdymo teisines paslaugos. Imoniu steigimas Lietuvoje, Imoniu steigimas užsienyje. Darbo teise, Valdymas ir administravimas. Užsienio atstovybiu ir filialu steigimas Lietuvoje. Kitos verslo planavimo ir valdymo teisines paslaugos.

Teikiame kompetentingas konsultacijas, atstovaujame susiklosciusiuose santykiuose su bankais ar kredito istaigomis.

Ruošiame visus reikiamus dokumentus vykdant šias proceduras, atstovaujame ivairiuose institucijoje, vykdome derybas su kreditoriais, giname skolininku interesus bei vykdome derybas su kreditoriais.

Kvalifikuotas advokatas Vilniuje teikiantis teisines konsultacijas ivairiais teisiniais klausimais.

Operatyvi bei kvalifikuota advokato pagalba Vilniuje.

Teisininko ar advokato pagalba Vilniuje civilines, baudžiamosios ar administracines teises klausimais.

Teisines paslaugos teikiamos patyrusiu bei kvalifikuotu advokatu kontoroje

Patyrusio advokato Vilniuje teisine konsultacija turto dalybu po tevu mirties klausimais.

Kvalifikuotos civilines teises konsultacijos Vilniuje, kurias suteiks patyrusiu advokatu komanda. Specializuotu advokatu kontora Vilniuje, kuri operatyviai bei kvalifikuotai pateiks konsultacijas, Jums rupimais klausimais.

Skubi advokato pagalba šeimos teises klausimais Vilniuje.

ATPK/KET specialistas Vilniuje, suteiks teisines konsultacijas visais iškilusiais klausimais bei kvalifikuotai atstovaus Jus teisme.

Kvalifikuota patyrusio advokato teisine pagalba transporto priemoniu vairuotojams bei atstovavimas teisme

 

Advokatas Vilniuje suteiks kvalifikuotas teisines konsultacijas civilines, baudžiamosios, administracines teises bei kitais klausimais.

Advokatu kontora Vilniuje, kurioje dirba kvalifikuotu teisininku komanda, suteiks Jums kvalifikuota konsultacijas ivarais teisiniais klausimais

Advokatas iš Vilniaus kvalifikuotai konsultuoja imoniu teises klausimais bei atstovauja teisme.

Geras advokatas Vilniuje suteiks kvalifikuotas teisines konsultacijas bei kvalifikuotai atstovaus teisme

Skyrybu advokatas: Skyrybu advokatas kuris yra sukaupes ilgamete patirti, suteiks kvalifikuotas konsultacijas ivairiais šeimos teises klausimais ir atstovaus Jusu interesus vykstanciame teisminiame procese

 

Patyre advokatai Vilniuje konsultuoja viešuju pirkimu klausimais, rengia dokumentus. Teisines konsultacijos suteikiamos advokatu kontoroje arba pagal susitarima. Teisine pagalba vilniuje, bankrotas atsiliepimas i atskiraji skunda imones registravimas atskirasis skundas.  baudziamuju bylu advokatai vilniuje, likvidavimas, lizingo sutartis, imoniu steigimas skolu isieskojimas. turto dalybos po tevu mirties advokatas vilnius. skolu refinansavimas imones registravimas sutarciu teise. advokatai vliniuje ir geras advokatas klaipedoje teikia mainu sutartis bei imones likvidavimas.  advokatai vilniuje ir darbo teise finansiniu problemu sprendimai. viesuju pirkimu konsultacijos taip pat administraciniu bylu teisenos istatymas. restrukturizavimas epp teismai ir dovanojimo sutartis.

 

Advokato konsultacija vilniuje

skolu išieškojimas  imoniu likvidavimas paskolinsiu pinigu pasirasant vekseli. geras skyrybu advokatas vilniuje, restrukturizavimas advokato paslaugos vilniuje. bankrotas ne teismo tvarka rugys skyrybu advokatai vilniuje. sutarciu teise ir geriausi advokatai vilniuje.

Advokatas karolis rugys geras advokatas vilniuje.