Vadovaujantis Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymu, vaiko priežiūros atostogų išeinantys tėvai, visų pirma, turi nuspręsti, ar motinystės (tėvystės) atostogų išmoka bus mokama iki vaikui sueis vieneri ar dveji metai. Nusprendę motinystės (tėvystės) pašalpą gauti iki vaikui sueis vieneri metai, motinai (tėvui) mokama 100 proc. kompensuojamojo užmokesčio siekianti pašalpa. Kita vertus, pasirinkus pašalpą gauti iki vaikui sueis dveji metai – nuo nėštumo ir gimdymo arba tėvystės atostogų pabaigos iki vaikui sueis vieni metai mokama 70 proc., vėliau iki vaikui sueis dveji metai – 40 proc. Jūsų kompensuojamojo uždarbio.

Komentarai