Karolis Rugys gimė 1981 m. gegužės 28 d. Kaune.
1999 m. baigė Kauno “Varpo” gimnaziją.
2003 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos institutą, kur įgijo viešojo administravimo specialybę (bakalauro laipsnį) ir verslo administravimo (gretutinę) specialybę.
2007 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, kur įgijo vienpakopį (bakalauro ir magistro programos) teisinį išsilavinimą.
Nuo 2004 m. dirba teisinį darbą (teisininku, vadovu teisinių paslaugų įmonėse; advokato padėjėju, advokatu).
Nuo 2013 m. susijungęs su partneriais advokatais V. Žiemeliu, A. Valiu, įsteigė advokatų kontorą Žiemelis, Valys, Rugys ir partneriai.
Kvalifikaciją kelia dalyvaudamas Lietuvos advokatūros rengiamuose ir kituose seminaruose.
Skaito pranešimus teisinėmis temomis.
Bendrauja lietuvių, anglų, rusų ir vokiečių kalbomis. Gimnazijoje yra išklausęs lotynų kalbos kurso programą.
Vedęs, turi dvi dukrytes.
Domisi sportu, verslu, menu ir politikos aktualijomis.
Specializuojasi civilinio proceso ir civilinėje teisėje (įmonių, komercinėje, bankroto, darbo, šeimos, draudimo), administracinėje, dalyje baudžiamosios teisės praktikos srityse.