Nuo šių metų sausio 1 d. vietoje Administracinių teisės pažeidimų kodekso turi įsigalioti naujasis Administracinių nusižengimų kodeksas. Pakeitimai įnešė nemažai sumaišties, kodekso įsigaliojimas buvo nukeltas, o dar neįsigaliojęs kodeksas jau turi ne vieną pakeitimą. Deja, nors ir minimaliai koreguotas, naujasis kodeksas daugeliui piliečių primins apie save ilgai. Vienas iš neigiamų pakeitimų – galimybės patraukti administracinėn atsakomybėn (senaties) prailginimas iki keturių kartų.

Dabar galiojančiame kodekse numatyta, kad administracinė nuobauda turi būti paskirta per šešis mėnesius nuo pažeidimo padarymo ar paaiškėjimo dienos. Tam tikrais atvejais nuobaudos skyrimo terminas gali būti pratęstas dar šešiems mėnesiams, t.y. maksimalus terminas administracinei atsakomybei yra vieneri metai. Per šį terminą administracinių teisės pažeidimų bylos išnagrinėjamos tiek ikiteisminėse institucijose, tiek teismuose. Vadovaujantis pateikiama teismų statistika, vidutiniškai tokių bylų nagrinėjimas pirmos instancijos teisme trunka iki vieno mėnesio.

Nuo Naujųjų metų įsigaliosiančiame kodekse senaties terminas numatytas dveji metai. Tai reiškia, kad už ne vietoje pastatytą automobilį žmogų atsakomybėn patraukti asmenį per du metus, ar, pavyzdžiui, galima pateikti paklausimą, kas prieš maždaug pusantrų metų ar dar anksčiau vairavo jūsų vardu registruotą automobilį, nes buvo viršytas greitis… Matyt, sudėtinga būtų prisiminti, kitas gal jau net turėtą automobilį bus pamiršęs. Įdomu ir tai, kad termino, iki kada ikiteisminės įstaigos privalo perduoti bylas teismui nėra. Taigi, dabar ikiteisminės institucijos gali vietoj pusės metų pažeidimus nagrinėti ir pusantrų metų ar ilgiau. O jei reikia, prieš keletą mėnesių iki termino pabaigos teismams perduoti, nes pastarieji ir taip pakankamai operatyviai tokias bylas nagrinėja.

Tiek Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, tiek Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavę, jog numatytų senaties terminų paskirtis – garantuoti, kad administracinė nuobauda būtų skiriama per protingą laiką nuo veikos padarymo. Tik tokiu atveju administracinė nuobauda gali pasiekti tikslus, kurių siekiant ji yra skiriama. Administracinės nuobaudos skyrimo terminai kartu yra ir trauktino atsakomybėn asmens garantija, turinti užtikrinti, kad byla būtų išsprendžiama per protingą laiką, ir taip saugo asmenį nuo pernelyg ilgo persekiojimo. Be to administracinė  atsakomybė pagal savo prigimtį yra artima baudžiamajai atsakomybei, todėl abiejų šių teisenų senaties institutai siejasi su nekaltumo prezumpcija, įtvirtinta tiek Lietuvos, tiek ir tarptautiniuose teisės aktuose. Klausimas, ar administracinių nusižengimų senaties ilginimas iki keturių kartų (dviejų metų) nepažeidžia nekaltumo prezumpcijos, kam reikėjo ilginti procesą, kuris ir taip pakankamai efektyviai veikia? Atsakymas, manau, akivaizdus: viskas valdžios įstaigų patogumui, kurios šiaip jau turėtų tarnauti žmonėms…

Publikuota: DELFI.LT

Komentarai