Geras Advokatas Vilniuje

Vyksta skyrybų byla ir kyla ginčas su kuriuo iš tėvų bus nustatoma vaiko gyvenamoji vieta. Kiek svarbi vaiko nuomonė, ar privalo teismas išklausyti vaiką? Jei taip, tai ar vaiko nuomonė gali būti esmine aplinkybe nustatant vaiko gyvenamąja vietą?

Įstatymas numato, jog teismas, nagrinėdamas ginčus dėl vaikų, privalo išklausyti vaiką, sugebantį išreikšti savo pažiūras ir išsiaiškinti vaiko norus. Vaiko nuomonė gali būti išreikšta žodžiu, raštu arba kitais vaiko pasirinktais būdais. Vaiko, kuriam yra suėję keturiolika metų, nuomonė išreiškiama raštu arba įrašoma į teismo posėdžio protokolą (garso įrašą). Vaikas išklausomas tiesiogiai, o jei tai neįmanoma – per atstovą, ir ,priimant sprendimą, į jo norus turi būti atsižvelgta, jei tai neprieštarauja paties vaiko interesams.

Valstybės pareiga yra įvertinti vaiko gebėjimą suformuluoti nepriklausomą nuomonę. Kad vaikas būtų išklausytas, turėtų būti atsižvelgiama į vaiko amžių, brandumą, sugebėjimą išreikšti savo norus, jų susiformavimo aplinkybes, norų motyvaciją, bylos baigties pasekmių suvokimą. Jei kyla abejonės, ar vaiko išreikšta nuomonė nėra paveikta nepaveikta vieno iš tėvų, gali būti paskirta kompleksinė psichiatrinė psichologinė ekspertizė.

Taigi, sprendžiant ginčą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, pirmiausia turi būti atsižvelgiama į vaiko interesus bei pageidavimus, su kuriuo iš tėvų jis norėtų kartu gyventi. Tik vaikas turi gebėti išreikšti savo norus.

Tačiau vaiko noras gyventi su vienu iš tėvų negali būti sutapatinamas su vaiko interesais, kurie yra ne paties vaiko subjektyvus požiūris į tai, kas jam svarbu, reikšminga ar naudinga, bet visų pirma tai, kas lemia teigiamą vaiko vystymąsi, atsižvelgiant į jo dvasinius, psichologinius, kultūrinius, moralinius, tautinius bei materialinius poreikius. Tai reiškia, kad teismas vaiko gyvenamąją vietą nebūtinai nustatys su tuo iš tėvų, su kuriuo pasirinks gyventi vaikas po tėvų santuokos nutraukimo.

 

Publikuota: DELFI.LT

 

Aukščiau pateiktoje informacijoje yra pateikti advokato Karolio Rugio komentarai, pagrįsti teisės aktų ir teismų praktikos analize. Šis straipsnis negali būti laikomas asmenine ar oficialia teisine konsultacija, išvada. Dėl teisinės konsultacijos konkrečiu atveju rekomenduojame kreiptis į straipsnio autorių.

Komentarai