Taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidų būdu išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus.

Jeigu sudarėte taikos sutartį, kurią patvirtino teismas, tačiau sutartimi numatyti įsipareigojimai nėra vykdomi, Jūs galite kreiptis į antstolį dėl priverstinio skolos išieškojimo. Tik prieš tai reikia kreiptis į teismą, išnagrinėjusį bylą, su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Teismo išduotas vykdomasis raštas yra pateikiamas antstoliui, kuris ir vykdo išieškojimą.

Paminėtina, kad taikos sutartis gali būti sudaryta bet kurioje proceso stadijoje. Bylą baigus taikos sutartimi yra grąžinama 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio. Teismas turi teisę netvirtinti šalių taikos sutarties, kai konstatuojama, kad tai prieštarautų imperatyviosioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui.

Dėl to teismas, prieš patvirtindamas šalių sudarytą taikos sutartį, turi pareigą patikrinti ir įsitikinti, ar taikos sutartyje išreikšta tikroji abiejų šalių valia, ar sutarties sąlygos joms aiškios ir priimtinos, taip pat išaiškinti šalims šių procesinių veiksmų teisinius padarinius. Sprendžiant nepilnamečių vaikų išlaikymo klausimus, teismas vadovaujasi išimtinai vaikų interesais, todėl sudaryta taikos sutartis yra patikrinama siekiant įsitikinti, kad vaikų interesai nebus pažeisti vykdant sutartyje numatytas sąlygas.

Atkreiptinas dėmesys, kad nevykdant pareigos išlaikyti vaikus (jei ir antstoliams nepavyktų išieškoti), vaikų tėvui gresia ir baudžiamoji atsakomybė.

 

Plačiau: VersloSavaite.lt

Komentarai