CK 6.653 str. 3 d. numatyta, kad rangos sutartyje numatytiems darbams atlikti gali būti sudaroma konkreti ar apytikrė sąmata. Jeigu darbai atliekami pagal rangovo sudarytą sąmatą, sąmata įsigalioja ir tampa rangos sutarties dalimi nuo to momento, kai sąmatą patvirtina užsakovas.

 

 

Civilinė byla Nr. 2A-180-117/2015

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-02553-20103-6

Procesinio sprendimo kategorijos: 36.1; 42.8; 52.4

(S)

 

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

 

S P R E N D I M A S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. spalio 28 d.

Vilnius

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

Kazio Kailiūno, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus,

sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei,

dalyvaujant ieškovo atstovams advokatei Vilijai Viešiūnaitei, V. V. V.,

atsakovo atstovams advokatui Jonui Sakalauskui, P. V.,

viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Garantas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 30 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-2850-565/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilprojektas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Garantas“ dėl skolos priteisimo.

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

 1. Ginčo esmė

 

Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 193 443,72 Lt skolą, 209 644,91 Lt delspinigius, 6 proc. metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2006 m. kovo 10 d. šalys sudarė projektavimo rangos sutartį Nr.06055 ir pasirašė projektavimo užduotį (toliau –  Sutartis). Minėta sutartimi atsakovas įsipareigojo užsakyti ir priimti, o ieškovas įsipareigojo parengti ir atiduoti gyvenamojo kvartalo Naujajame Lentvaryje gatvių, privažiavimo kelio ir inžinerinių tinklų techninį projektą pagal atsakovo pateiktą projektavimo užduotį. Šalys susitarė, kad projektavimo darbų kaina yra 4 proc. statybos kainų vertės. Sutartyje yra nurodyta orientacinė statybos kaina – 8,5 mln. Lt ir orientacinė pirminė projektavimo darbų kaina – 340 000 Lt. Šalys taip pat susitarė, kad, baigus projektuoti objektą ir sudarius tikslią statybos darbų sąmatą, projektavimo darbų kaina bus patikslinta ir skirtumas apmokėtas. Ieškovas nurodė, kad atliko projektavimo darbus pagal atsakovo pateiktas projektavimo užduotis ir darbus perdavė atsakovui. Statybos darbų pagal ieškovo parengtus projektus kaina yra 10 785 693 Lt, tai patvirtina pateikti suvestiniai statybos kainų skaičiavimai ir bendrosios projekto ekspertizės aktas. Todėl patikslinta projektavimo darbų kaina, ieškovo teigimu, yra 431 427,72 Lt. Atsakovas už atliktus projektavimo darbus sumokėjo ieškovui tik 237 984 Lt.

Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad ieškovas atliko tik dalį Sutartyje nurodytų projektavimo darbų, be to, kai kurie darbai yra atlikti netinkamai. Todėl ieškovui sumokėta 237 984 Lt kaina yra tinkamas atlyginimas už ieškovo atliktus darbus pagal sutartį. Atsakovas taip pat nurodė, kad Sutartyje nustatyta orientacinė 8,5 mln. Lt statybos darbų kaina ir orientacinė pirminė projektavimo darbų kaina gali būti pakeistos tik atlikus visus projektavimo darbus ir šalių susitarimu sudarius tikslią statybos darbų sąmatą. Tačiau visi projektavimo darbai pagal Sutartį nėra atlikti, šalys taip pat nėra susitariusios dėl kitų, nei nurodyta sutartyje, statybos darbų ir projektavimo darbų kainų. Todėl, atsakovo teigimu, ieškovas nepagrįstai vienašališkai nustatė 10 785 693 Lt statybos darbų kainą ir 431 427,72 Lt projektavimo darbų kainą.

 

 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

 

Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 30 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 193 443,72 Lt skolą, 50 000 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2013 m. lapkričio 18 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, taip pat 8 463,04 Lt bylinėjimosi išlaidų. Kitą ieškinio dalį teismas atmetė. Teismas taip pat priteisė iš ieškovo atsakovo naudai 2 429,60 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Teismas nustatė, kad ieškovas su atsakovu 2006 m. kovo 10 d. sudarė projektavimo darbų rangos sutartį, atsakovas pateikė ieškovui projektavimo išvadas pagal kurias ieškovas parengė ir perdavė atsakovui parengtus projektus. 2008 m. lapkričio 13 d. pasirašytas užbaigtas sutartinio darbo aprašas. Teismas pažymėjo, kad atsakovas nei 2008 m. lapkričio 13 d. užbaigto sutartinio darbo apraše, nei įvykdytų darbų aktuose nenurodė ieškovo atliktų projektavimo darbų trūkumų, o apie trūkumus nurodė tik 2009 m. rugpjūčio 27 d. rašte, po to, kai ieškovas pareikalavo sumokėti skolą už atliktus darbus. Teismas nurodė, kad atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių ieškovo atliktų darbų trūkumus, o byloje esantys įrodymai patvirtina, kad  pagal ieškovo parengtus projektus buvo išduoti statybos leidimai, o pagal dalį projektų yra atlikti statybos darbai.

Teismas taip pat nurodė, kad tarp šalių ginčas kilęs dėl to, kaip pagal sutarties sąlygas turi būti nustatoma tiksli projektavimo darbų kaina. Šalys sutartyje nurodė orientacinę statybos darbų sąmatą, susitarė dėl pirminės orientacinės projektavimo darbų kainos bei susitarė, kad baigus projektavimo darbus ir sudarius tikslią statybos darbų pagal šiuos projektus sąmatą, projektavimo darbų kaina bus patikslinta. Teismas, įvertinęs 2008 m. lapkričio13 d. užbaigto statinio darbo aprašą, suvestinius statybos kainų skaičiavimus ir 2008 m. spalio 9 d. bendrosios projekto ekspertizės aktą, taip pat ieškovo atstovo paaiškinimus, padarė išvadą, kad vykdant sutartį, statybos darbų pagal ieškovo parengtus projektus sąmatą sudaro ieškovas ir ši sąmata yra sudėtinė projektų dalis. Teismas nurodė, kad iš ieškovo pateiktų sąmatų ir 2008 m. spalio 9 d. bendrosios projekto ekspertizės akto matyti, kad statybos darbų pagal ieškovo parengtus projektus kaina yra 10 785 693 Lt (1 635 970 Lt, 4 678 322 Lt ir 4 334 933 Lt). Kadangi atsakovas už projektavimo darbus yra sumokėjęs 237 984 Lt, o pripažinus, kad ieškovo atliktų projektavimo darbų kaina yra 431 427,72 Lt (t. y. 4 proc. nuo 10 785 693 Lt), teismas sprendė, kad atsakovas turi sumokėti ieškovui 193 443,72 Lt skolą už atliktus projektavimo darbus.

Dėl delspinigių teismas nurodė, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai sudaro beveik pusę visos sutarties kainos ir viršija neapmokėtą projektavimo darbų kainą, todėl laikytini aiškiai per dideli, ieškovas įrodymų apie nuostolių dėl neatsiskaitymo laiku dydį nepateikė, todėl teismas sprendė, sumažinti delspinigius iki 50 000 Lt.

 

 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

 

Atsakovas UAB „Garantas“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 30 d. sprendimą ir ieškinį atmesti bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Teismas netinkamai nustatė ginčo dalyką ir tai lėmė neteisėto sprendimo priėmimą. Ginčas byloje kilo ne dėl parengtos projektinės dokumentacijos trūkumų ar defektų, o dėl atsiskaitymo pagal projektavimo darbų sutartį. Atsakovas pagal sutartį dalį kainos sumokėjo, o likusi kainos dalis buvo nesumokėta, nes ieškovas neatliko dalies sutartyje numatytų darbų. Ginčo esmė, kurią turėjo nustatyti teismas, buvo ieškovo atliktų darbų apimtis, o ne kokybė ir tik įvertinęs, ar ieškovas atliko visus darbus, numatytus sutartyje, teismas turėjo spręsti, ar atsakovas dar yra skolingas. Tuo tarpu teismas apskritai nevertino ieškovo atliktų darbų apimties.
 2. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovas savo įsipareigojimus pagal Sutartį įvykdė tinkamai ir visa apimtimi. Teismas nurodė, kad atsakovas pateikė ieškovui išvadas dėl projekto rengimo (t. y. sąlygas), o ieškovas šių išvadų ir Sutarties pagrindu parengė ir perdavė atsakovui techninius projektus. Tačiau teismas neanalizavo, kokia apimtimi techniniai projektai buvo parengti, nors atsakovo vienas esminių atsikirtimo argumentų buvo tas, kad ieškovas atliko tik dalį darbų, t. y. neparengė vieno etapo darbų techninio projekto.  Teismo posėdžio metu pats ieškovas pripažino, kad vieno etapo darbai nebuvo atlikti. Šią aplinkybę patvirtina ir atsakovo pateikti rašytiniai įrodymai, t. y. iš Trakų raj. Savivaldybės gauta projektinė dokumentacija, tačiau teismas į tai neatsižvelgė. Ieškovas neatliko šios dalies darbų: neparengė techninio projekto II etapo antrai daliai (žemės sklypams Nr. 71-94), parengė dujotiekio tinklų iki kvartalo techninį projektą, tačiau jo teisės aktų nustatyta tvarka nesuderino, nors turėjo tą padaryti pagal Sutarties 2.2 punktą, dėl to atsakovas turėjo samdytis kitą projektuotoją, taip pat nesuderino III etapo (gatvių) techninio projekto sprendinių, derinimo darbus atliko pats užsakovas. Kadangi ieškovas dalies darbų neatliko, neturėjo teisės reikalauti viso apmokėjimo pagal Sutartį. Teismas nurodė, kad išduoti statybos leidimai įrodo, jog ieškovas savo įsipareigojimus atliko tinkamai ir visa apimtimi, tačiau teismas neatsižvelgė į atsakovo nurodytą aplinkybę, kad 2008 m. spalio 28 d. statybos leidime Nr. AS1-552, nurodant statybos objektą, buvo padaryta klaida, t. y. nors buvo suprojektuoti tik vieno etapo darbai, tačiau buvo nurodyta, kad suprojektuoti abu etapai. Šiai aplinkybei pagrįsti atsakovas pateikė Trakų rajono savivaldybės administracijos saugomo ieškovo parengto Techninio projekto, kurio pagrindu buvo išduotas 2008 m. spalio 28 d. statybos leidimas, kopiją ir kurios akivaizdžiai matyti, kad ieškovas vieno etapo darbų nesuprojektavo. Tačiau teismas dėl šio esminio įrodymo nepasisakė ir jo nevertino. Be to, teismas nurodė, kad ieškovas parengė dujotiekio projektą, už kurį atsakovas privalo sumokėti, tačiau ieškovas dujotiekio projekto nesuderino ir šiuo atveju nesvarbu dėl kokių priežasčių nebuvo suderinta. Skola gali būti priteista tik už tuos darbus, kurie įrodyta, kad buvo atlikti.
 3. Dėl  Sutartyje numatytos darbų kainos: tiek lingvistinis Sutarties sąlygų aiškinimas, tiek tikrųjų sutarties šalių ketinimų analizė, leidžia daryti išvadą, kad šalys pagal Sutartį buvo susitarę, kad įvykus dviem sąlygoms, t. y. baigus projektuoti objektą ir sudarius tikslią statybos darbų sąmatą, orientacinė pirminė projektavimo darbų kaina (4 proc. nuo 8,5 mln Lt, t. y. 340 000 Lt) bus šalių susitarimu patikslinta ir atitinkamai pradinė orientacinė projektavimo darbų kaina bus mažinama arba didinama. Tai, kad pradinė orientacinė projektavimo darbų kaina gali būti patikslinta tik bendru šalių susitarimu, o ne vienašališkai, patvirtina Sutarties 2.3 punktas, tačiau orientacinė pirminė projektavimo darbų sutarties kaina šalių susitarimu niekada nebuvo patikslinta ar pakeista, o tai nebuvo padaryta todėl, kad nebuvo įvykę Sutarties 1.1 punkte numatytos sąlygos (nebuvo baigtas projektuoti visas objektas ir nėra sudaryta tiksli statybos darbų sąmata). Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad orientacinė projektavimo darbų kaina yra 340 000 Lt, o jei, ieškovo nuomone, ši kaina nepagrįsta, jis turėjo vesti derybas su atsakovu dėl kainos patikslinimo pagal Sutarties 1.1 punktą, o ne vienašališkai ją nustatyti. Atsižvelgiant į tai, kad 237 984 Lt ieškovui jau sumokėta, tai nesumokėta kainos dalis sudaro (340 000-237 984) 102 016 Lt.
 4. Ieškovo pateikti suvestiniai statybos kainos skaičiavimai negalėjo būti laikomi tinkamais statybos kainą įrodančiais dokumentais, nes jie parengti tik ieškovų atstovų, nesuderinti su atsakovu; neaiški atliktų skaičiavimų metodika; skaičiavimuose nurodomos kainos netgi tų statybos darbų, kuriems atlikti projektinė dokumentacija neparengta; suvestiniai statybos kainos skaičiavimai atlikti remiantis 2006 m. ir 2008 m. statybos kainomis, tačiau rėmimasis šiomis kainomis nėra paaiškinamas; suvestiniuose skaičiavimuose pateiktos kainos yra neteisingos ir netikslios. Šios aplinkybės patvirtina, kad suvestiniai skaičiavimai yra vienašališki, nepatikimi. Pažymėtina, kad pats ieškovas 2011 m. akte patvirtino, kad atsakovas jam yra skolingas 83 310,74 Lt (be PVM) (102 016 Lt su PVM). Kadangi ieškovas dalies projektavimo darbų nebuvo atlikęs, todėl atsakovas pagrįstai nesumokėjo 102 016 Lt.
 5. Jei teismas vis dėlto nespręs, kad ieškovas turi teisę reikalauti skolos ir delspinigių priteisimo, tai delspinigiai turėjo būti ne tik sumažinti, bet ir įvertinti atsakovo argumentai bei reikalavimas taikyti ieškinio senatį. Taip pat teismas turėjo įvertinti atsakovo argumentą, kad neaišku, kokiu pagrindu ieškovas mokėtinas delspinigių sumas skaičiuoja nuo priėmimo-perdavimo aktų pasirašymo dienos, nes pats ieškovas nurodė, jog projektinė dokumentacija atsakovui buvo perduota visai kitu metu. Ieškovas apskritai neįrodė, kad perdavė ir kada konkrečiai perdavė atsakovui savo darbų rezultatą.
 6. Byloje egzistuota poreikis nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, nes teismas visiškai neatskleidė bylos esmės.

              Ieškovas UAB „Vilprojektas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Atsakovas, nurodydamas, kad teismas netinkamai nustatė ginčo dalyką, nes byloje nebuvo nagrinėjamas atliktų darbų kokybės klausimas, klaidina teismą, nes apeliantas visuose procesiniuose dokumentuose akcentavo ieškovo atliktų darbų trūkumus. Dėl to teismas pagrįstai atmetė šiuos atsakovo argumentus, nurodydamas, kad atsakovas neįrodė atliktų darbų trūkumų. Ieškovas neneigia, kad jis neatliko darbų pagal Sutartį pilna apimtimi, tačiau teigia, kad atlikti darbų negalėjo dėl atsakovo kaltės, o atsakovas privalo atsiskaityti už atliktus ir perduotus darbus. Ieškovas tinkamai atliko visus projektavimo darbus ta apimtimi, kurios sutarties vykdymo metu reikėjo atsakovui, tinkamai juos suderino teisės aktų nustatyta tvarka bei gavo statybos leidimus ir visus darbus perdavė atsakovui. Atsakovo teiginius, kad ne visi darbai atlikti, o dalis jų atlikti su trūkumais, paneigia kompetentingų valdžios institucijų išduoti statybos leidimai, kurie patvirtina, kad projektavimo darbai buvo tinkamai atlikti. Šią aplinkybę patvirtina ir atlikta ekspertizė.
 2. CK nustato sąlygas, kada užsakovas gali remtis nustatytų darbų trūkumais, tačiau atsakovas tiek projektavimo darbų atlikimo metu, tiek priimdamas ieškovo parengtus projektavimo darbus, nenurodė jokių atliktų darbų trūkumų. Be to, atsakovas ne tik priėmė ieškovo atliktus darbus, bet ir remdamasis atliktais projektavimo darbais pradėjo statybos darbus, o tai dar kartą patvirtina, kad ieškovas projektavimo darbus atliko tinkamai.
 3. Apeliantas nurodo, kad teismas neanalizavo, kokia apimtimi buvo atlikti projektavimo darbai pagal Sutartį, tačiau atsakovas nepagrįstai painioja ieškovo reikalavimą dėl skolos ir delspinigių priteisimo su Sutartyje nurodytų projektavimo darbų apimtimis. Nagrinėjimo dalyku buvo ne visi pagal Sutartį reikalingi atlikti darbai, bet tik ieškovo atlikti ta apimtimi, kurios Sutarties vykdymo metu buvo reikalinga atsakovui, ir atsakovui perduoti projektavimo darbai bei atsakovo pareiga atsiskaityti už šiuos darbus. Pagal Sutartį neatlikti projektavimo darbai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.
 4. Sutartyje nurodyta orientacinė projektavimo darbų kaina (340 000 Lt) negali būti taikoma kaip fiksuota, esant padidėjusiai statybos darbų kainai. Padidėjus statybos darbų kainai, projektavimo darbų kaina taip pat padidėjo. Ieškovas yra pateikęs atsakovui suvestinius statybos kainos skaičiavimus, kurie įrodo padidėjusią statybos darbų kainą. Priešingai nei nurodo apeliantas, Sutartis nenumato pareigos statybos darbų paskaičiavimus suderinti su atsakovu.
 5. Atsakovas klaidingai nurodo, kad Sutarties kaina gali būti pakeista tik Sutarties šalių bendru sutarimu remdamasis Sutarties 2.3 punktu. Minėtas punktas nurodo, kad abipusiu šalių sutarimu yra keičiama Sutarties kaina kalbant ne apie pirminę 340 000 Lt kainą, o keičiant visą Sutarties 1.1 punkte nurodytą kainą bei jos apskaičiavimo būdus.
 6. Esant padidėjusiai statybos darbų kainai, atsakovo nesumokėta suma už ieškovo atliktus projektavimo darbus sudaro 193 443,72 Lt.
 7. Atsakovas atsiliepime dėl delspinigių priteisimo nurodė, kad teismui nusprendus, jog atsakovo skola ieškovui egzistuoja, atsakovas prašė taikyti 6 mėnesių senaties terminą bei priteisti 174 060 Lt delspinigių. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas pripažino ženkliai didesnę delspinigių sumą, teismo priteista 50 000 Lt delspinigių suma laikytina tinkama.
 8. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo pažymėtina, kad šalys yra pateikusios įrodymus, procesiniuose dokumentuose išsakiusios savo argumentus, dėl to žodinis bylos nagrinėjimas nėra būtinas.

 

 1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 

Šalys 2006 m. kovo 10 d. sudarė projektavimo darbų rangos sutartį, pagal kurią atsakovas (užsakovas) užsako ieškovui (rangovui), o pastarasis priima, parengia ir pateikia atsakovui Gyvenamųjų namų kvartalo Naujajame Lentvaryje gatvių, privažiavimo kelio ir inžinierinių tinklų įrengimo techninį projektą pagal projektavimo užduotį, kuri yra neatskiriama sutarties dalis (t. 1 b. l. 10-11). Pagal šios sutarties 1.1. punkto sąlygas projektinė darbų kaina 4 % nuo statybos kainų vertės, skaičiuojant nuo orientacinės 8,5 milijonų litų statybos kainos ir tai yra 340 000 Lt. Ši šalių nustatyta 340 000 Lt kaina pagal sutarties 1.2 punkto sąlygas, baigus projektavimo darbus ir sudarius tikslią statybos darbų sąmatą, turėjo būti tikslinama. Tuo atveju, jeigu sudarius tikslią statybos darbų sąmatą, statybos kaina būtų didesnė už 8,5 milijonų litų orientacinę kainą, projektinė darbų kaina būtų tikslinama ir apskaičiuojama nuo tikslios statybos darbų sąmatos kainos ir ieškovui būtų apmokamas skirtumas tarp sutartos 340 000 Lt kainos ir patikslintos (projektavimo darbų rangos sutarties 2 punktas). Taigi nustatant didesnę nei 340 000 Lt projektavimo darbų kainą, kurią atsakovas turi sumokėti ieškovui už visus sutartimi numatytus ir atliktus projektavimo darbus, reikšminga yra statybos darbų sąmata, kurią ieškovas, baigęs projektuoti objektą, sudaro.

Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad ieškovas pagal projektavimo darbų rangos sutartį atliko ir pateikė atsakovui visus darbus, nustatydamas projektavimo darbų kainą, rėmėsi ieškovo pateiktomis statybos darbų suvestinėmis darbų sąmatomis. Atsakovas apeliacinį skundą grindžia tuo, kad iš suvestinių sąmatų yra neaiški kainų skaičiavimo metodika; sąmatos nederintos su atsakovu; skaičiavimai atlikti remiantis 2008 metų kainomis, nors kai kurie leidimai statyti išduoti 2006 metais; kainos yra žymiai didesnės už tas, kurias atsakovas mokėjo už faktiškai atliktus statybos darbus; kad yra įskaičiuotos ir kainos statybos objektų, kurių ieškovas dar nesuprojektavo; kad statybos darbų kainą atsakovas nustatė vienasmeniškai, nederino su atsakovu, ieškovas nėra baigęs projektuoti objekto, todėl nėra pagrindo tikslinti kainą.

Byloje nustatyta, kad šalims vykdant projektavimo darbų rangos sutartį, darbai buvo išskirstyti į 3 etapus:

I etapas – privažiavimo kelio ir inžinierinių tinklų įrengimo iki kvartalo techninis projektas.

II etapas – gyvenamųjų namų kvartalo inžinierinių tinklų techninis projektas:

 1. a) žemės sklypai Nr. 1-70 imtinai ir Nr. 93, 94, 95;
 2. b) žemės sklypai Nr. 1-70 imtinai.

III etapas – gyvenamųjų namų gatvių techninis projektas.

Tarp šalių nėra ginčo, kad ieškovas privažiavimo kelio ir inžinierinių tinklų iki gyvenamųjų namų kvartalo techninį projektą paruošė, tačiau atsakovas nurodo, kad dėl projekto sprendimo netinkamumo ieškovas nesugebėjo projekto suderinti teisės aktų nustatyta tvarka, todėl teko samdyti kitą projektuotoją UAB ,,R. Petraitis ir partneriai“, kuris dalyje dėl dujotiekio įvedimo parengė kitą projektą.

Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad dujotiekio įrengimo iki gyvenamųjų namų kvartalo techninį projektą parengė ir leidimas statybai buvo išduotas būtent pagal parengtą UAB ,,R. Petraitis ir partneriai“  techninį projektą (t. 1 b. l. 109-111). Dujotiekio įrengimas yra priskiriamas ypatingų statinių kategorijai, todėl tokio statinio projekto tinkamumą turi patvirtinti bendroji projekto ekspertizė (STR 1.06. 03:2002 7 punktas). Kaip matyti iš 2006 m. birželio 19 d. statybos leidimo išduoto įrengti privažiavimo kelią ir inžinierinius tinklus iki gyvenamųjų namų kvartalų, leidimas statyti išduotas pagal ieškovo paruoštą projektą pastatyti neypatingą statinį. Tai įrodo, kad pagal ieškovo techninį projektą leidimas įrengti dujotiekį nebuvo išduotas. Įrodymų, kad buvo atlikta bendroji statinio ekspertizė, patvirtinusi projekto tinkamumą dalyje dėl dujotiekio įrengimo, ieškovas nepateikė. Taigi pirmiau ištirti ir įvertinti įrodymai patvirtina, kad I etapo techninio projekto dalyje dėl dujotiekio įrengimo ieškovas neparuošė.

Byloje nustatyta, kad ieškovas II projektavimo etape parengė gyvenamųjų namų kvartalo inžinierinių tinklų įrengimo techninį projektą žemės sklypuose Nr. 1-70 imtinai ir žemės sklypuose Nr. 93, 94, 95. Tą aplinkybę patvirtina šalys, bendrosios projektų ekspertizės aktas (t. 1 b. l. 158). Techninio projekto dėl inžinierinių tinklų įrengimo žemės sklypuose Nr. 71-94 ieškovas neparuošė. Šios aplinkybės jis neneigia, tačiau nurodo, kad atsakovas nepagrįstai teigia, kad už techninio projekto šioje dalyje nepadarymą reikalaujama apmokėjimo.

Minėta, bendroji projektų ekspertizė patvirtina, kad ieškovas tinkamai paruošė inžinierinių tinklų įrengimo žemės sklypuose Nr. 1-70 imtinai ir Nr. 93, 94, 95 techninį projektą. Pagal ekspertizės išvadą ši inžinierinių tinklų įrengimo sąmatinė vertė – 5858184 Lt, t. y. ta pati suma, kuri apskaičiuota ieškovo sąmatoje ir kuri buvo pateikta ekspertizei. Atliekant bendrąją (dalinę) projekto ekspertizę yra tikrinama ir statinio statybos apskaičiuotos kainos nustatymas, kai ši projekto dalis rengiama (STR 1.06.03:2002 15.2 punktas). Šiuo atveju ieškovas šią projekto dalį rengė ir pateikė ekspertizei. Ekspertizė patvirtino 5858184 Lt projekto sąmatinę vertę (tame tarpe 4678322 Lt) inžinierinių tinklų įrengimo žemės sklypuose Nr. 1-70 imtinai ir Nr. 93, 94, 95. Tuo tarpu atsakovas savo teiginių, kad į II etapo inžinierinių tinklų įrengimo statybos darbų vertę ieškovas įskaičiavo ir statybos darbų vertę objektų, kurių jis dar nesuprojektavo, niekuo nepagrindžia.

Aplinkybės, kad ieškovas atliko III etapo (gatvių projektavimo darbai) projektavimo darbus – paruošė gyvenamųjų namų kvartalo gatvių techninį projektą, apeliaciniame skunde atsakovas jau nebeneigia, tačiau nurodė, kad projekto derinimo darbus už ieškovą turėjo atlikti atsakovas.

Byloje esantys rašytiniai įrodymai Trakų r. savivaldybės nuolatinės statybos komisijos 2010 m. rugsėjo 7 d. pasitarimo protokolas patvirtina, kad komisijai buvo pateiktas gyvenamųjų namų kvartalo D1 ir D2 kategorijos (tai nėra ypatingi statiniai) gatvių įrengimo techninis projektas, kuriam komisija pritarė, 2010 m. lapkričio 29 d. išduotas leidimas pagal ieškovo paruoštą techninį projektą įrengti gyvenamųjų namų kvartale D1 ir D2 kategorijos gatves (t. 1 b. l. 82). Taigi III etapo techninį projektą ieškovas paruošė.

CK 6.653 str. 3 d. numatyta, kad rangos sutartyje numatytiems darbams atlikti gali būti sudaroma konkreti ar apytikrė sąmata. Jeigu darbai atliekami pagal rangovo sudarytą sąmatą, sąmata įsigalioja ir tampa rangos sutarties dalimi nuo to momento, kai sąmatą patvirtina užsakovas. Šiuo atveju suprojektuoto objekto statybos darbų sąmatą, kuri tiesiogiai apsprendžia projektavimo rangos darbų kainą, sudarė pats ieškovas (rangovas) ir pagal jo sudarytas statybos darbų sąmatas reikalauja apmokėjimo.

Pagal ieškovo pateiktas statybos objektų (privažiavimo ir inžinieriniai tinklai sklypo Nr. -250 N. Lentvaryje; gyvenamojo kvartalo gatvės ir inžinieriniai tinklai N. Lentvaryje ir gyvenamojo kvartalo N. Lentvaryje gatvės, privažiavimo kelio ir inžinieriniai tinklai (statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas) suvestines statybos darbų sąmatas statybos kaina – 10 785 693 litai (t. 1 b. l. 71-72, 75). Apeliacinės instancijos teismui pareikalavus pateikti statybos darbų sąmatas, kurių pagrindu sudarytos suvestinės, ieškovas pateikė šias statybos darbų sąmatas, patvirtintas jas sudariusio asmens parašu. Šios sąmatos, kaip ir suvestines sąmatos, nėra patvirtintos atsakovo, todėl netapo projektavimo darbų rangos sutarties sudėtine dalimi (t. 1 b. l. 1-72, 75; t. 3 b. l. 141-145).

Užsakovas privalo apmokėti už atliktus statybos darbus statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Šalys gali susitarti, kad darbai bus apmokami etapais arba visa sutarties kaina bus sumokėta po objekto priėmimo (CK 6.6887 str.). Šalys susitarė, kad projektavimo darbų kaina bus tikslinama ir skirtumas apmokamas baigus projektuoti objektą (projektavimo darbų rangos sutarties 1.2 punktas). Tai reiškia, kad didesnė nei nuo 8,5 milijonų orientacinės statybos darbų kainos apskaičiuota projektavimo darbų kaina bus tikslinama ir sumokėta po to, kai bus parengtas viso objekto techninis projektas. Byloje nustatyta, kad projektavimo darbų rangos sutarties nė viena iš šalių nenutraukė ir kad ieškovas nėra baigęs projektuoti viso objekto. Todėl pagal projektavimo darbų rangos sutarties 1.2 punkto sąlygas atsakovas neprivalo apmokėti ieškovui projektavimo darbų kainą, apskaičiuota ne pagal orientacinę 8,5 mln. litų statybos darbų kainą.

Pagal projektavimo darbų rangos sutarties 1.1 punktą sutartinė orientacinė projektavimo darbų kaina 340 000 Lt. Atsakovas ieškovui yra sumokėjęs 237 984 Lt. Pagal šalių sutartą orientacinę projektavimo darbų kainą atsakovas  ieškovui dar yra nesumokėjęs 102 016 Lt. Pagal atliktų darbų aktus Nr. 1 – Nr. 4, kuriuos pasirašė abi šalys, ieškovas yra atlikęs 70 % projektavimo darbų (t. 1 b. l. 17-20). Už šiuos priimtus (70 %) projektavimo darbus atsakovas yra sumokėjęs 237 984 Lt sumą. Atsižvelgiant į tą aplinkybę, kad ieškovas dalies projektavimo darbų yra neatlikęs (neparuošė techninio projekto inžinierinių tinklų įrengimo žemės sklypuose Nr. 71-94), neatlikti darbai galėtų sudaryti 30 %, kurių vertė pagal projektavimo darbų rangos sutarties 1.1 punkto sąlygas būtų apie 102 016 Lt.

Remdamasi nustatytomis aplinkybėmis ir pirmiau išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovui nebaigus projektuoti objekto ir esant galiojančiai tarp šalių sudarytai 2006 m. kovo 10 d. projektavimo darbų rangos sutarčiai, šalių sutarta 340 000 Lt orientacinė projektavimo darbų kaina negali būti tikslinama (projektavimo darbų rangos sutarties 1.2 punktas, CK 6.687 str. 2 d.).  Kadangi atsakovas ieškovui už atliktus 70% darbų yra sumokėjęs, o prievolė mokėti didesnę kainą nei apskaičiuotą nuo 8,5 mln. Lt orientacinės statybos darbų kainos dar neatsirado, ieškovo reikalavimo priteisti didesnę kainą, apskaičiuotą pagal projektavimo darbų rangos sutarties 2.1 p. sąlygas, tenkinti nėra pagrindo. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimamas naujas sprendimas – ieškinį atmesti.

 

Dėl bylinėjimosi išlaidų

 

Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ji ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).

Atsakovas turėjo šias bylinėjimosi išlaidas: 2988,27 Eur už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme (t. 2 b. l. 147, 148), 1699,77 Eur žyminis mokestis sumokėtas už apeliacinį skundą (t. 2 b. l. 190) ir 3264,87 Eur už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme (t. 3 b. l. 159, 162). Apeliacinės instancijos teismui atmetus ieškovo ieškinį, atsakovui iš ieškovo priteisiamos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d. 3 d., 98 str. 1 d., 5 d.). Pirmosios instancijos teisme atsakovo turėtos 2988,27 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti, vadovaujantis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteisiamo apmokėjimo už advokato pagalbą, mažinamos iki 1759,15 Eur. Apeliacinės instancijos teisme atsakovo turėtos 3264,87 išlaidos advokato pagalbai apmokėti mažinamos iki 2855,60 Eur.

Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

n u s p r e n d ž i a:

 

Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 30 d. sprendimą panaikinti.

Ieškovo UAB ,,Vilprojektas“ ieškinį atsakovui UAB ,,Garantas“ dėl skolos priteisimo atmesti.

Priteisti iš ieškovo UAB ,,Vilprojektas“ (į.k 122572834) atsakovui UAB ,,Garantas“ (į.k. 120017944) 6314,52 Eur bylinėjimosi išlaidų.

 

Teisėjai                                                                                    Danutė Milašienė

 

Alvydas Poškus

 

Kazys Kailiūnas

 

 

 

Komentarai