Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

 

 

Civilinė byla Nr. 2-1283-157/2015

Procesinio sprendimo kategorijos: 110.3; 122.1 (S)

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. rugsėjo 17 d.

Vilnius

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės ūkininkės V. R. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2015 m. balandžio 21 d. nutarties, kuria paliktas nenagrinėtas jos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo civilinėje byloje Nr. 2-145-425/2015 pagal ieškovės ūkininkės V. R. ieškinį atsakovui ūkininkui R. N. dėl atsakovo veiksmų pripažinimo neteisėtais ir nuostolių atlyginimo priteisimo bei atsakovo ūkininko R. N. priešieškinį ūkininkei V. R. dėl skolos, delspinigių priteisimo, ir

n u s t a t ė :

  1. Ginčo esmė

Ieškovė ūkininkė V. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui ūkininkui R. N. ir prašė pripažinti neteisėtu 2013 m. rugsėjo 24 d. paslaugų teikimo sutarties nutraukimą, iš dalies panaikinti darbų priėmimo–perdavimo aktus ir priteisti iš atsakovo 327 121,74 Lt nuostolių atlyginimą, 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidas. Šių reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei lėšas.

Atsakovas ūkininkas R. N. pateikė priešieškinį, prašydamas priteisti iš ieškovės ūkininkės V. R. 90 411,66 Lt skolą, 0,5 proc. delspinigių, 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų, bylinėjimosi išlaidas. Priešieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ieškovei priklausančias 113 918,78 Lt lėšas, o jų nesant – kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą.

Panevėžio apygardos teismas 2013 m. spalio 31 d. nutartimi pareikšto ieškinio užtikrinimui pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo 327 121,74 Lt vertės atsakovui R. N. priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, turtines teises, o tokio turto neturint ar turint nepakankamai – ir pinigines lėšas, esančias atsiskaitomosiose sąskaitose banke ar pas kitus asmenis.

Panevėžio apygardos teismas 2013 m. gruodžio 3 d. nutartimi pareikšto priešieškinio užtikrinimui areštavo ieškovei ūkininkei V. R. priklausantį nekilnojamąjį, o jo nesant ar esant nepakankamai, kilnojamąjį turtą ir / ar turtines teises už 113 918,78 Lt; tokio turto neturint ar turint jo nepakankamai – pingines lėšas, esančias atsiskaitomosiose sąskaitose ar pas kitus asmenis. Teismas leido ieškovei atsiskaityti su valstybės, socialinio draudimo fondo biudžetais, ūkio darbuotojais ir atsakovu bei kiekvieną mėnesį naudoti 1 500 Lt pragyvenimo reikmėms.

Panevėžio apygardos teismas 2014 m. sausio 24 d. nutartimi, patenkinęs ieškovės V. R. prašymą, pakeitė teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartimi priešieškinio užtikrinimui taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir ieškovei priklausančių piniginių lėšų areštą pakeitė į jai priklausančių pasėlių areštą.

Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. kovo 30 d. nutartimi panaikino minėtą Panevėžio apygardos teismo 2014 m. sausio 24 d. nutartį ir klausimą dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Panevėžio apygardos teismas 2014 m. balandžio 7 d. nutartimi atmetė šį ieškovės V. R. prašymą.

Ieškovė V. R. 2015-04-07 pateikė teismui prašymą pakeisti teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartimi jos turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones – vietoj 113 918,78 Lt lėšų arešto, areštuoti jai nuosavybės teise priklausančius 70,12 ha pasėlius, esančius žemės sklypuose blokų Nr.187406-3301 (50 ha plotas) ir Nr.188403-5928 (20,12 ha) 113 918,78 Lt sumai.

Ieškovė nurodė, kad atsakovas Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartį pateikė vykdyti antstoliui, kuris užvedė vykdomąją bylą Nr. 0047/13/02249, 2013-12-12 aprašė bei areštavo jai priklausantį turtą: automobilį Volvo S80, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) kurį įvertino 25 000 Lt, ir 88 918,78 Lt pinigines lėšas banko sąskaitoje.

Teigė, kad antstolis, nepaisydamas vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų, priėmė ir išnagrinėjo R. N. prašymą, kurį tenkindamas aprašė ir areštavo ieškovei priklausantį butą, esantį (duomenys neskelbtini), įvertinęs jį 48 600 Eur. Nurodė, kad antstolis patvarkymu be motyvų areštuotą turtą pakeisdamas kitu turtu, pažeidė jos teises ir interesus, nes areštavo turto daugiau negu nustatyta Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartimi, suvaržė jos teises laisvai disponuoti butu. Tvirtino, kad ieškinio reikalavimų užtikrinimui yra areštuoti atsakovui priklausantys pasėliai, todėl pagal šalių pusiausvyros principą priešieškinio reikalavimų užtikrinimui taip pat turi būti areštuoti jos pasėliai.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

Panevėžio apygardos teismas 2015 m. balandžio 21 d. nutartimi paliko nenagrinėtą minėtą ieškovės V. R. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ir išaiškino jos teisę pateikti skundą antstoliui CPK 510 ir 512 straipsniuose nustatyta tvarka dėl jo 2015-02-26 patvarkymo Nr. 036-1284 išieškotojo prašymo ir turto aprašo patikslinimo klausimais.

Teismas nustatė, kad šis antstolio patvarkymas nebuvo apskųstas. Sprendė, kad ieškovė nesilaikė išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, todėl teismas turėjo atsisakyti priimti jos prašymą CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu. Nurodė, kad tokiai aplinkybei paaiškėjus šio prašymo nagrinėjimo metu, kai dar galima minima tvarka pasinaudoti (90 dienų terminas skųsti antstolio veiksmus baigsis 2015-05-26), ieškovės pareiškimas paliktinas nenagrinėtu.

Be to, pažymėjo, kad ieškovė, prašydama areštuoti jai priklausančius 113 918,78 Lt vertės 70,12 ha pasėlius, esančius žemės sklypuose blokų Nr. 187406-3301 (50 ha plotas) ir Nr. 188403-5928 (20,12 ha), kaip įrodymą pateikė 2014-02-10 patvirtintus 2 žemėlapių fragmentus, atspausdintus iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro paraiškų priėmimo informacinės sistemos, apie V. R. žemės sklypus (duomenys neskelbtini). Šie planai atspindi 2013 m. rudeninio sėjimo pasėlių faktą, kurie 2014 m. pavasarį turėjo būti suarti, o 2014 m. rudenį – naujai apsėti. Todėl sprendė, kad nepateikti įrodymai apie prašomo areštuoti turto vertę 2015 metais.

III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

Ieškovė ūkininkė V. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2015 m. balandžio 21 d. nutartį. Iš skundo turinio matyti, kad apeliantė prašo klausimą išspręsti iš esmės – pakeisti teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Skunde nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

  1. Teismas neteisingai įvertino jos nurodytas faktines aplinkybes ir be pagrindo sprendė, kad pateiktas prašymas yra nagrinėtinas CPK 510 ir 512 straipsniuose nustatyta tvarka.
  2. Teismas neteisingai įvertino jos pateiktus rašytinius duomenis ir be pagrindo sprendė, kad nepateikta įrodymų apie prašomo areštuoti turto – apsėtų žemės sklypų, esančių (duomenys neskelbtini), vertę 2015 metais.
  3. Teismas pažeidė CPK 147 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą tokiems prašymams išspręsti.

Atsakovas ūkininkas R. N. atsiliepime į ieškovės ūkininkės V. R. atskirąjį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

  1. Teismas teisingai sprendė, kad apeliantė jai rūpimą klausimą privalo spręsti vykdymo procese, nes teismas 2013 m. gruodžio 3 d. nutartimi taikydamas laikinąsias apsaugos priemones – turto areštą, nurodė tik laikinųjų apsaugos priemonių rūšis, areštuotino turto mastą bei eiliškumą, o šią nutartį įvykdė antstolis.
  2. Apeliantė nenuosekli, vertindama pasėlių areštą – pati prieštaravo tam, kad užtikrinant jos ieškinį būtų areštuotas toks jo turtas, tvirtindama, jog tai nėra tinkama priemonė, ir nepagrįstai teigia, kad nepakankant siūlomo tokio turto vertės užtikrinti priešieškinį, antstolis turės pagrindą papildomai areštuoti kitą jos kilnojamąjį turtą ar pinigines lėšas.
  3. Sprendžiant šį klausimą vertintina taip pat ir tai, kad Panevėžio apygardos teismo 2015 m. gegužės 18 d. sprendimu, priimtu šioje byloje, atmesti ieškovės ieškininiai reikalavimai, o priešieškinis patenkintas iš dalies ir jam priteista 30 185,02 EUR už suteiktas paslaugas, 6 procentų dydžio metines procesinės palūkanos bei 5 350,80 bylinėjimosi išlaidų atlyginimas.
  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.). Absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atsakovų atskirajame skunde nustatytos ribos, kurių neperžengus būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai, viešasis interesas, – apeliacinės instancijos teismas šioje byloje nenustatė (CPK 329 str. 2 d., 320 str. 2 d., 338 str.). Todėl šį ieškovės ūkininkės V. R. skundą teismas nagrinėja neperžengdamas jo ribų.

Apeliacinis teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje išsamiai išanalizavęs aktualias faktines aplinkybes, teisingai jas įvertino ir pagrįstai sprendė, jog teismui 2015-04-07 pateiktame ieškovės V. R. prašyme keliami klausimai yra nagrinėtini CPK 510 ir 512 straipsniuose nustatyta tvarka, tai yra vykdymo procese. Tokią savo išvadą teismas pagrįstai grindė nurodydamas, jog minima galiojančia teismo 2013 m. gruodžio 3 d. nutartimi buvo nuspręsta joje nurodytu eiliškumu areštuoti

113 918,78 Lt vertės ieškovės turtą. Taigi konkretaus atitinkamo turto suradimo bei aprašymo klausimai teko antstolio dispozicijai, kuris, vykdydamas minimą teismo nutartį, 2015 m. vasario 26 d. patvarkymu patikslino šios teismo nutarties pagrindu sudarytą ieškovės turto aprašą ir aprašė (areštavo) (duomenys neskelbtini), esantį butą, panaikindamas anksčiau taikytus apribojimus kitam jos turtui.

Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad šiame patvarkyme antstolis aiškiai nurodė tokių jo veiksmų apskundimo tvarką, kurios ieškovė privalo laikytis, siekdama išspręsti konkretaus jos turto arešto panaikinimo / pakeitimo klausimus, jos nebuvo laikytasi. Todėl apeliacinis teismas neturi pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį, ją palieka nepakeistą, o ieškovės ūkininkės V. R. atskirąjį skundą atmeta, nenagrinėdamas kitų tiek ieškovės, tiek atsakovo procesiniuose dokumentuose išdėstytų argumentų, kaip neturinčių teisinės reikšmės sprendžiamam klausimui (CPK 185 str., 263 str. 1 d.).

Lietuvos apeliacinis teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

n u t a r i a :

Panevėžio apygardos teismo 2015 m. balandžio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Teisėja

Virginija Čekanauskaitė

 

 

 

Komentarai