Apeliacinis teismas, nustatęs, jog atsakovas per EPP sistemą negavo jokių dokumentų civilinėje byloje , pats pasinaikino savo priimtą nutartį ir nustatė terminą atskirojo skundo trūkumams pašalinti. Esant nurodytoms aplinkybės, darytina išvada, kad procese po nutarties priėmimo nebeliko nagrinėjimo dalyko (objekto), todėl apeliacinis procesas pagal atskirąjį skundą nutrauktinas (CPK315 str. 5 d.)

Civilinė byla Nr. 2-1921-302/2015

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-01595-2015-3

Procesinio sprendimo kategorija: 3.3.2.2; 3.3.2.3

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. lapkričio 5 d.

Vilnius

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-5600-590/2015 pagal ieškovo UAB „Ekotopas“ ieškinį atsakovui Viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

n u s t a t ė :

I. Ginčo esmė

Ieškovas UAB „Ekotopas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikos Atviro konkurso „Atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 159081) 2015-07-14 sprendimą dėl pasiūlymų atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų vertinimo 1 (pirmojoje) pirkimų dalyje ir 5 (penktojoje) pirkimų dalyje; įpareigoti Viešąją įstaigą Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių kliniką pašalinti tiekėjų UAB „AV investicija“, UAB „AV investicija plius“ ir UAB „Šatruva“ pasiūlymus iš „Atviro konkurso „Atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų pirkimas“. Be to, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešųjų pirkimų procedūras (pirkimo Nr. 159081) pirmojoje ir penktojoje dalyse ir sustabdyti pirkimo sutarčių pirmojoje ir penktojoje dalyje pasirašymą.

Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi ieškovo UAB „Ekotopas“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo tenkintas.

2015 m. rugpjūčio 28 d. Vilniaus apygardos teisme gautas atsakovo Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 17 d. nutarties.

II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi atsakovo atskirąjį skundą atsisakyta priimti, kadangi nustatė, jog atskirasis skundas pateiktas praleidus įstatyme nustatytą terminą. Teismas nurodė, kad 2015-08-18 Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 17 d. nutarties kopija buvo išsiųsta atsakovui nurodytu elektroninio pašto adresu info@santa.lt ir per EPP (Elektroninių paslaugų portalą), todėl pagal CPK 1751 straipsnio 10 dalį procesinio dokumento įteikimo diena laikoma po procesinio dokumento išsiuntimo dienos einanti darbo diena. Atsižvelgiant į tai, teismo skaičiavimu, terminas atskirajam skundui pateikti suėjo 2015-08-26, o teismui atskirasis skundas pateiktas buvo tik 2015-08-28, todėl laikytina, jog atskirasis skundas pateiktas pavėluotai.

III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

Atsakovas Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutartį. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 17 d. nutartis elektroninėmis priemonėmis, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. liepos 7 d. įsakyme Nr. 1R-180, nebuvo išsiųsta, todėl nagrinėjamu atveju nėra jokio pagrindo vadovautis CPK 1751 straipsnio 10 dalimi. Minėta nutartis buvo gauta tik 2015-08-20, todėl terminas pateikti atskirąjį skundą suėjo 2015-08-27, tada jis ir buvo išsiųstas teismui.

Ieškovas UAB „Ekotopas“su atskiruoju skundu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, jog negali pakomentuoti, kaip suveikė apelianto ir teismo kompiuterinio perdavimo sistemos, siekiant įsitikinti, ar apeliantas yra teisus, reikia pateikti įrodymus iš siuntėjo bei gavėjo serverius aptarnaujančių kompanijų. Be to, pažymėjo, jog atsakovas turi galimybę ne tik skųsti pirmos instancijos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tačiau gali ir pasinaudoti teise motyvuotai prašyti jas panaikinti ar pakeisti.

IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į atskirojo skundo argumentus, nustatančius bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas, sprendžiamas klausimas dėl pirmos instancijos teismo nutarties, teisėtumo bei pagrįstumo (CPK 320 str., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK329 str., 338 str.).

Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti atsakovo atskirąjį skundą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

Iš atskirojo skundo medžiagos matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 9 d. nutartimi teismas, nustatęs, jog atsakovas 2015-08-18 per EPP sistemą negavo jokių dokumentų civilinėje byloje Nr. 2-5600-590/2015, pats pasinaikino savo 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutartį ir nustatė terminą 2015 m. rugpjūčio 29 d. atskirojo skundu trūkumams pašalinti (b.l. 61-62). Esant nurodytoms aplinkybės, darytina išvada, kad šiame procese po Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 9 d. priėmimo nebeliko nagrinėjimo dalyko (objekto), todėl apeliacinis procesas pagal atsakovo Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutarties nutrauktinas (CPK315 str. 5 d.). Byla grąžintina pirmos instancijos teismui spręsti atsakovo atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 17 d. nutarties priėmimo klausimą.

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK315straipsnio 5 dalimi ir 338 straipsniu,

n u t a r i a :

nutraukti apeliacinį procesą pagal atsakovo Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-5600-590/2015.

Teisėja Romualda Janovičienė

Komentarai