Bankroto bylos teismingumo klausimas yra išsprendžiamas vieną kartą, kuomet yra sprendžiama dėl pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo. Bankroto byla yra iškeliama (priimant pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo) ir nagrinėjama tos apygardos teisme, kurioje pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo metu buvo registruota atsakovo buveinė. ĮBĮ neįtvirtina galimybės pakeisti bankroto bylos teismingumą vien tuo pagrindu, kad atsakovas po pareiškimo dėl bankroto bylos priėmimo pakeitė buveinės adresą. Tais atvejais, kai įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, vadovas neteikia teismui prašomų duomenų (Įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai ir pan.), reikalingų išspręsti bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, teismas apie įmonės mokumą gali spręsti iš paties teismo surinktų duomenų, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta.

 

 

Civilinė byla Nr. e2-1934-117/2015

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-01495-2015-2

Procesinio sprendimo kategorijos: 126.2 (S)

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. lapkričio 5 d.

Vilnius

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Nokira“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 1 d. nutarties, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Nokira“ iškelta bankroto byla, ir

n u s t a t ė :

  1. Ginčo esmė

Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau – VSDFV Vilniaus skyrius) kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Nokira“, motyvuodamas tuo, kad atsakovas nevykdo savo prievolių ir yra skolingas 4 637,73 Eur.

Atsakovas UAB „Nokira“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad šiuo metu vyksta akcininkų kaita ir bendrovės reorganizavimas, todėl yra vilčių, kad bendrovės veikla atsigaus. Be to, pažymėjo, kad atsakovo registruota buveinė yra Panevėžio mieste, todėl ieškinys turėjo būti pateiktas Panevėžio apygardos teismui.

Trečiasis asmuo VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nurodė, kad atsakovas valstybės biudžetui skolingas 2 679,98 Eur.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 1 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Nokira“, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Indvita“. Teismas nurodė, kad atsakovas aktualių finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikė. Juridinių asmenų registrui teiktuose dokumentuose už 2013 metus nurodyta, kad atsakovo turto vertė – 8 642,55 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 37 983,95 Eur, patirti nuostoliai – 31 129,80 Eur. Remdamasis viešųjų registrų duomenimis, teismas nustatė, kad atsakovas neturi registruoto kilnojamojo/nekilnojamojo turto, įmonėje dirba vienas darbuotojas, kas leidžia teigti, kad įmonė veiklos nevykdo. Įvertinęs šiuos duomenis, teismas padarė išvadą, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.

Teismas atmetė atsakovo argumentą, kad byla neteisminga Vilniaus apygardos teismui, nes pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo metu atsakovo buveinė buvo registruota Vilniaus mieste.

III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

Atsakovas UAB „Nokira“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 1 d. nutartį ir bylą nutraukti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Atsakovo bendrovėje šiuo metu vyksta akcininkų kaita, veiklos reorganizavimas, todėl yra pagrįstų vilčių, jog atsakovo veikla atsigaus. Bankroto procedūra gali būti taikoma tik tada, kai nėra jokių realių vilčių, jog atsakovo veikla bus atgaivinta.
  2. Atsakovo registruota buveinė yra Panevėžio mieste, todėl bankroto byla teisminga Panevėžio apygardos teismui. Vilniaus apygardos teismas, išsprendęs bankroto bylos iškėlimo klausimą, pažeidė teismingumo taisykles.

Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas iškėlė bankroto bylą atsakovui UAB „Nokira“ konstatavęs, kad įmonė yra nemoki (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p., 2 d. 8 p.). Atskirajame skunde apeliantas kelia civilinės bylos dėl bankroto bylos iškėlimo teismingumo klausimą. Apeliantas nurodo, kad ši byla teisminga Panevėžio apygardos teismui, nes atsakovo buveinė registruota Įmonių g. 5D-3, Panevėžyje. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo argumentu nesutinka.

Teismų praktikoje nustatyta, kad bankroto bylos teismingumo klausimas, kaip ir bet kurios kitos civilinės bylos teismingumo klausimas, yra išsprendžiamas vieną kartą, kuomet yra sprendžiama dėl pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-661/2014). Minėtoje civilinėje byloje teisėjų kolegija išaiškino, kad bankroto byla yra iškeliama (priimant pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo) ir nagrinėjama tos apygardos teisme, kurioje pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo metu buvo registruota atsakovo buveinė.

Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Nokira“ priimtas 2015 m. liepos 30 d. nutartimi (36-37 b. l). Pagal Juridinių asmenų registro duomenis pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo metu atsakovo UAB „Nokira“ buveinė buvo registruota adresu Vilniaus m., Musninkų g. 4-19 (nuo 2013 m. spalio 11 d. iki 2015 m. rugpjūčio 24 d.) (50-51 b. l.). Taigi, Vilniaus apygardos teismas, priėmęs pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir skundžiama nutartimi išsprendęs klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismingumo taisyklių nepažeidė. ĮBĮ neįtvirtina galimybės pakeisti bankroto bylos teismingumą vien tuo pagrindu, kad atsakovas po pareiškimo dėl bankroto bylos priėmimo pakeitė buveinės adresą.

Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Atitinkamai teismas tam, kad galėtų nustatyti, ar įmonė yra moki, turi turėti bei įvertinti patikimus, aktualius duomenis apie įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, pradelstus įsipareigojimus (jų bendrą sumą) ir į balansą įrašyto turto vertę. Šiuos duomenis, o būtent įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus, teismas gauna iš įmonės vadovo ( ĮBĮ 9 str. 1 d.). Tais atvejais, kai įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, vadovas neteikia teismui šių duomenų, reikalingų išspręsti bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, teismas apie įmonės mokumą gali spręsti iš paties teismo surinktų duomenų, net jeigu jie nėra pakankamai išsamūs, o išsamesnių į bylą nepateikta (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-03-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1000/2013, 2013-05-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1338/2013, 2013-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2203/2013). Iš skundžiamos teismo nutarties matyti, kad teismas, spręsdamas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, vadovavosi vėliausiai prieinamais viešais duomenimis apie atsakovo turtinę padėtį (2013 metų finansinės atskaitomybės dokumentais). Atsakovas aktualių finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikė nei pirmosios instancijos teismui, nors teismas 2015 m. liepos 30 d. nutartimi buvo įpareigojęs juos pateikti, nei apeliacinės instancijos teismui. Byloje esančių duomenų pagrindu teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvada apie atsakovo UAB „Nokira“ nemokumą ir šiai įmonei keltiną bankroto bylą, yra pagrįsta. Naikinti ar keisti skundžiamą teismo nutartį atskirojo skundo argumentais pagrindo nėra.

Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

n u t a r i a :

Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Teisėja Danutė Milašienė

 

 

 

Komentarai