Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte kaip vienas iš savarankiškų įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindų yra numatytas atvejis, kuomet nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas. ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad restruktūrizavimo plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Teismas restruktūrizavimo administratoriaus arba įmonės valdymo organo prašymu turi teisę vieną kartą ne ilgiau kaip vienam mėnesiui pratęsti šioje dalyje nustatytą terminą. Pagal ĮRĮ 8 straipsnį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos uždraudžiamas įmonės piniginių prievolių vykdymas, apribojamas turto perleidimas, sustabdomas netesybų ir palūkanų skaičiavimas, sustabdomas išieškojimo pagal vykdomuosius dokumentus vykdymas ir kt.

 

 

Civilinė byla Nr. 2-1846-117/2015

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-00012-2015-6

Procesinio sprendimo kategorija: 127.7;

(S)

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. lapkričio 3 d.

Vilnius

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Rusakalnis“ direktoriaus T. U. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 14 d. nutarties, kuria nutraukta uždarosios akcinės bendrovės „Rusakalnis“ restruktūrizavimo byla, ir

n u s t a t ė :

  1. Ginčo esmė

Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 29 d. nutartimi UAB „Rusakalnis“ iškelta restruktūrizavimo byla, administratoriumi paskirtas UAB „Avere“. Teismas šia nutartimi nustatė 6 mėnesių terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos parengti ir pateikti teismui UAB „Rusakalnis“ restruktūrizavimo planą ir kitus bylai nagrinėti reikalingus dokumentus. Nutartis įsiteisėjo 2015 m. vasario 6 d. 2015 m. liepos 28 d. teisėjo rezoliucija terminas restruktūrizavimo planui pateikti buvo pratęstas vieno mėnesio laikotarpiui.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugsėjo 14 d. nutartimi nutraukė UAB „Rusakalnis“ restruktūrizavimo bylą. Teismas nurodė, kad restruktūrizavimo plano nustatytais terminais nepateikimas yra savarankiškas pagrindas nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 28 str. 1 d. 1 p.). Teismas, atsižvelgęs į tai, kad UAB „Rusakalnis“ jau buvo pratęstas restruktūrizavimo plano pateikimo terminas, kaip tai numato ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalis, tačiau iki teismo paskirto termino pabaigos įstatymo nustatyta tvarka restruktūrizavimo plano projektas nebuvo pateiktas, sprendė, kad restruktūrizavimo byla nutrauktina.

III. Atskirojo skundo argumentai

Ieškovas RUAB „Rusakalnis“ direktorius T. U. atskirajame skunde prašo atnaujinti praleistą terminą restruktūrizavimo planui pateikti, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 14 d. nutartį ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas neatsižvelgė į galimybę išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuojančią įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai nuolatinio pobūdžio bei į ĮRĮ kreditoriams nustatytas restruktūrizavimo plano tvirtinimo ir derinimo procedūras, kurių įvykdymas peržengia nustatytą terminą pateikti teismui restruktūrizavimo planą. Procedūros, prailginančios restruktūrizavimo plano pateikimą teismui, nustatytos ĮRĮ 14 straipsnio 8 dalyje, kai kreditorių susirinkimas grąžina vadovui patikslinti restruktūrizavimo plano projektą bei ĮRĮ 26 straipsnio 4 ir 5 dalyse, kai neįvykus kreditorių susirinkimui, pakartotinis susirinkimas sušaukiamas per 15 dienų.
  2. Restruktūrizavimo planas teismui turėjo būti pateiktas 2015 m. rugsėjo 7 d. 2015 m. rugsėjo 4 d. buvo sušauktas kreditorių susirinkimas, kuris turėjo nagrinėti pritarimo plano projektui klausimą, tačiau susirinkimas neįvyko, nes nebuvo kvorumo. Neįvykusio susirinkimo protokolo kopija buvo pateikta teismui 2015 m. rugsėjo 7 d., nurodant, kad plano projektas bus svarstomas 2015 m. rugsėjo 10 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime. 2015 m. rugsėjo 10 d. pakartotinis kreditorių susirinkimas 68,27 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos balsais, t. y. daugiau kaip 2/3 (66,67 proc.) pritarė RUAB „Rusakalnis“ restruktūrizavimo plano projektui.
  3. Pagal apeliacinio teismo praktiką, teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagal ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktą, turi atsižvelgti į ĮRĮ keliamus tikslus, termino praleidimo priežastis, praleisto termino trukmę, patvirtinto restruktūrizavimo plano buvimą ar nebuvimą ir kitas svarbias aplinkybes. Nagrinėjamu atveju restruktūrizavimo planas įstatymo nustatytais terminais teismui nebuvo pateiktas dėl svarbių priežasčių. 2015 m. rugsėjo 7 d. pranešimu UAB „Rusakalnis“ informavo teismą apie priežastis, dėl kurių neįvyko 2015 m. rugsėjo 4 d. kreditorių susirinkimas ir apie rugsėjo 10 d. šaukiamą pakartotinį susirinkimą. Teismas, nespręsdamas praleisto termino atnaujinimo savo iniciatyva, priėmė nutartį nutraukti restruktūrizavimo bylą.
  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria nutraukta įmonės restruktūrizavimo byla tuo pagrindu, kad nustatytais terminais nepateiktas restruktūrizavimo planas (ĮRĮ 28 str. 1 d. 1 p.), teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte kaip vienas iš savarankiškų įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindų yra numatytas atvejis, kuomet nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas. ĮRĮ 14 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad restruktūrizavimo plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Teismas restruktūrizavimo administratoriaus arba įmonės valdymo organo prašymu turi teisę vieną kartą ne ilgiau kaip vienam mėnesiui pratęsti šioje dalyje nustatytą terminą.

Byloje nustatyta, kad UAB „Rusakalnis“ restruktūrizavimo byla iškelta 2015 m. sausio 29 d. nutartimi, nutartis įsiteisėjo 2015 m. vasario 6 d. Teismas šia nutartimi nustatė 6 mėnesių terminą parengti ir pateikti teismui UAB „Rusakalnis“ restruktūrizavimo planą ir kitus bylai nagrinėti reikalingus dokumentus. 2015 m. liepos 28 d. teisėjo rezoliucija terminas restruktūrizavimo planui pateikti buvo pratęstas vieno mėnesio laikotarpiui. Nustatytu terminu atsakovo restruktūrizavimo planas teismui nebuvo pateiktas, todėl pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nutraukė UAB „Rusakalnis“ restruktūrizavimo bylą.

Pažymėtina, kad pagal ĮRĮ 8 straipsnį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos uždraudžiamas įmonės piniginių prievolių vykdymas, apribojamas turto perleidimas, sustabdomas netesybų ir palūkanų skaičiavimas, sustabdomas išieškojimo pagal vykdomuosius dokumentus vykdymas ir kt. Tam, kad šiuo laikotarpiu būtų užtikrinta teisinga įmonės ir jos kreditorių interesų pusiausvyra bei išlaikytas proporcingumo principas privačius kreditorių interesus ribojant dėl įmonės veiklos išsaugojimo galimybės, restruktūrizavimo byla turi vykti operatyviai, laikantis ĮRĮnustatytų procesinių terminų. Vadovaujantis šiuo principu ir formaliai vertinant įstatymo normas, reglamentuojančias restruktūrizavimo plano tvirtinimo procedūras, laikytina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutraukė restruktūrizavimo bylą, tačiau apeliacinės instancijos teismo vertinimu, bylose, kuriose sprendžiami klausimai, susiję su bankroto ar restruktūrizavimo procesu, formalus įstatymo normų taikymas ne visuomet pasiteisina (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-926/2014).

Restruktūrizavimas – tai įmonės mokumo problemų sprendimo būdas, kuomet kreditorių reikalavimai yra tenkinami laikantis restruktūrizavimo plane nustatytos tvarkos iš pajamų, gautų tiek tęsiant įmonės veiklą, tiek pardavus įmonės veikloje nereikalingą turtą. Teisės aktai įtvirtina restruktūrizavimo prioriteto principą (ĮBĮ9 str. 6 d.), nes restruktūrizavimas sudaro sąlygas pasiekti kreditoriaus ir skolininko interesų balansą, todėl teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte pagrindu, turi atsižvelgti į ĮRĮ keliamus tikslus, termino praleidimo priežastis, praleisto termino trukmę, patvirtinto restruktūrizavimo plano buvimą ar nebuvimą ir kitas svarbias bylos aplinkybes, siekiant priimti teisingą, protingą ir sąžiningą procesinį sprendimą bei tokiu būdu užtikrinti tinkamą kreditorių teisių ir interesų apsaugą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-820/2011; 2012 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-459/2012). Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas teisės normas, reglamentuojančias restruktūrizavimo plano pateikimo teismui terminų pobūdį, yra konstatavęs, kad nors šie terminai nustatyti ne procesiniame įstatyme, jie pagal savo pobūdį atitinka procesinio termino sampratą, dėl ko jie nelaikytini naikinamaisiais terminais ir asmenims, praleidusiems restruktūrizavimo plano pateikimo terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas (CPK 78 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2011).

Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad 2015 m. rugsėjo 7 d. pranešimu RUAB „Rusakalnis“ administratorius informavo pirmosios instancijos teismą apie priežastis, dėl kurių neįvyko 2015 m. rugsėjo 4 d. kreditorių susirinkimas, turėjęs spręsti dėl restruktūrizavimo plano projekto pritarimo, t. y., kad nebuvo kvorumo, kurio reikalauja ĮRĮ 26 straipsnio 1 dalis. Taip pat administratorius informavo teismą apie 2015 m. rugsėjo 10 d. šaukiamą pakartotinį kreditorių susirinkimą, tačiau teismas į tai neatsižvelgė ir priėmė nutartį nutraukti restruktūrizavimo bylą. Iš bylos matyti, kad 2015 m. rugsėjo 10 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime kreditoriai 68,27 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos balsais nutarė pritarti RUAB „Rusakalnis“ restruktūrizavimo plano projektui. Kreditorių susirinkimo protokolas kartu su patvirtintu restruktūrizavimo planu pateiktas pirmosios instancijos teismui 2015 m. rugsėjo 15 d. (3 t., 97-170 b. l.). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad sprendžiant dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrįstumo ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, teismas turi įvertinti realias restruktūrizavimo plano pateikimo teismui tvirtinti galimybes, o restruktūrizavimo planui, kaip minėta, 2015 m. rugsėjo 10 d. kreditorių susirinkimo protokolu Nr. 2 pritarta, taip pat įvertinus tai, kad terminas restruktūrizavimo planui pateikti buvo praleistas nežymiai (8 dienas), apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepaisė anksčiau aptartų restruktūrizavimo proceso tikslų ir principų, todėl yra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui ĮRĮ 14 straipsnio 6 dalyje numatytiems veiksmams atlikti.

Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

n u t a r i a :

Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 14 d. nutartį panaikinti ir perduoti RUAB „Rusakalnis“ restruktūrizavimo plano tvirtinimo klausimą spręsti pirmosios instancijos teismui.

Teisėja Danutė Milašienė

 

 

 

Komentarai