Piniginės prievolės (dėl skolos priteisimo)

Reikalavimų teisinį bei faktinį pagrindą (CPK 178 str.) patvirtina šalių surašyti bei pasirašyti aktai, raštai, o taip pat faktas, kad teismui nebuvo pateikta duomenų, jog atsakovas būtų reiškęs pretenzijas dėl PVM sąskaitose faktūrose nurodytų darbų / paslaugų neatlikimo / nesuteikimo. Pateiktų PVM sąskaitų faktūrų gavimo fakto neigimas traktuotinas kaip siekimas išvengti prievolės vykdymo (CPK 185 str.). Išaiškinta, kad 75 proc. visos skolos sudarančių priteisiamų palūkanų dydis yra neprotingai didelis.

Darbo teisės subjektai, darbo teisės subjektų atstovavimas, darbo taryba (dėl perkančiosios organizacijos sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus)

Apeliacinis teismas, nustatęs, jog atsakovas per EPP sistemą negavo jokių dokumentų civilinėje byloje , pats pasinaikino savo priimtą nutartį ir nustatė terminą atskirojo skundo trūkumams pašalinti. Esant nurodytoms aplinkybės, darytina išvada, kad procese po nutarties priėmimo nebeliko nagrinėjimo dalyko (objekto), todėl apeliacinis procesas pagal atskirąjį skundą nutrauktinas (CPK315 str. 5 d.)